Het Centraal Senioren Overleg Doetinchem (CSO-D) is het samenwerkingsverband van drie ouderenorganisaties in Doetinchem: KBO-Wehl en KBO Doetinchem-Gaanderen, PCOB en SVD.

Het CSO-D heeft als doel de belangen van ouderen te behartigen en het ouderenbeleid van de gemeente Doetinchem te beïnvloeden.


                                                                                                                                                                       

 

Het CSO-Doetinchem zoekt voorzitter (m/v)

Betrokken persoon m/v 50 plusser
Communicatief vaardig.
Tijdsinvestering maximaal 1 dag per maand.


                                                                                                                                                                       


Het bestuur van het CSO-D heeft 1 x per 2 maanden overleg met de wethouder van de gemeente Doetinchem. De verslagen van deze gesprekken kunt u vinden op de website van het CSO-D

(www.cso-d.nl)

Het laatste overleg met wethouder Moors heeft plaatsgevonden op 13 februari 2023.

Op de agenda stonden de onderwerpen armoedebeleid en eenzaamheid senioren Doetinchem.


                                                                                                                                                                       

 

THEMAMIDDAG CSO-DOETINCHEM


Op donderdag 8 juni is de volgende themamiddag in De Bongerd.


Inloop vanaf 13.30 uur.

Het programma duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur.


Het onderwerp dat besproken wordt, is


Wonen Nu en In de Toekomst voor senioren in de gemeente Doetinchem”.


Site woondiensten spreekt over de huurmarkt.

  • Kunt U naar een kleiner huis zonder extra huurverhoging?
  • Is er een verhuisvergoeding?
  • Welke hulp voorzieningen mogen er in huurhuizen aangebracht worden?
  • Worden er nieuwe senioren appartementen gebouwd, sociale woningbouw?
  • Wat is de toekomst van de huursubsidie?

Wethouder Ingrid Lambrechts spreekt over bouwplannen in Doetinchem.

  • Wat is de stand van zaken rond de Knarrenhof.
  • Gaan we nog terug naar het vertrouwde bejaardenhuis?
  • Wat gebeurt er in de vrije sector?

Kortom een interessante middag!

Deelname is gratis evenals de koffie/thee.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden.