Contributie 2023

Zoals inmiddels gebruikelijk zullen we in het begin van 2023 de contributie gaan innen bij de leden die gebruik maken van de automatische incasso. De hoogte van de contributie is ongewijzigd t.o.v. 2022.   ( € 30,00 voor het 1e lid en € 15,00 voor het 2e lid) 

Heeft U ons geen machtiging gegeven maar U wilt alsnog gebruik gaan maken van die mogelijkheid dan kan dat d.m.v. het machtigingsformulier dat is afgedrukt in het Seniorencontact, dat begin februari (nummer nr.1-2023)is verschenen. 

Wilt U geen gebruik maken van de automatische incasso dan vragen wij U de contributie voor het jaar 2023 ( € 30,00 voor het 1e lid en € 15,00 voor het 2e lid) vóór 1 maart 2023 te voldoen op onze bankrekening: 

NL 42RABO 0328 9923 56 t.n.v. Senioren Vereniging Doetinchem met omschrijving "contributie 2023"